Aitovieri, Hilma

Hilma Aitovieri (o.s. Kuosmanen) syntyi 27.2.1911 Maaaningalla.

Hilma Aitovieri suoritti ennen sota-aikaa Lottajärjestön muonituslottakurssin ja sai näin hyvät valmiuden tuleviin tehtäviinsä. Hän toimi talvisodan aikana muonituslottana kotikaupungissaan Kuopiossa. Kun sota päättyi, hänet määrättiin muonittajaksi linnoitustyömaalle Vironlahdelle. Jatko- ja Lapinsodan aikana Aitovieri työskenteli muonittajana muun muassa Kainuussa, Lapissa ja Itä-Karjalassa sekä sotien päätyttyä Lapin jälleenrakennustyömailla.

Myöhemmin Hilma Aitovieri työskenteli sekä RUK:n että Merisotakoulun emäntänä ja koulutti lisäksi 24 Suomen YK-pataljoonalle vuosina 1964-1975 oman ruokansa laittajat.

Hilma Aitovuoren lottakokemuksista on ilmestynyt vuonna 1988 kirja Lotta Kuosmasen sota, jonka hän on tehnyt yhteistyönä fil.kand., toimittaja Salama Hirvosen kanssa.