Andersson, Ethel

Ethel Elisabet Andersson (född Sundström) föddes på Attu i Pargas 21.3.1923. Hon gifte sig 21.12.1951 med Paul Andersson.

Ethel Andersson gick på lottakurs på Pensar i Nagu och tjänstgjorde under fortsättningskriget som luftbevakningslotta på Berghamn i Houtskär sommaren 1942.

Bifogade bild, som är tagen på Berghamn i Houtskär sommaren 1942, visar Ethel Andersson i lottauniform.

Ethel Andersson var utbildad sjuksköterska och tjänstgjorde som hälsosyster/hälsovårdare i Pargas och i Nagu från år 1950 ända fram till sin pensionering år 1983.

Ethel Andersson avled den 21.07.2000.