Forsius, Saara

Saara Forsius (1902–1988, o.s. Törnström, vuodesta 1906 Hiidenheimo) oli kotoisin Vihdistä Oravalan tilalta. Hän kävi koulunsa Hämeenlinnassa, jossa hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1922. Forsius jatkoi opintojaan Helsingin yliopistossa maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Hän valmistui sekä agronomiksi että maatalous- ja metsätieteiden kandidaatiksi vuonna 1927. Seuraavana vuonna hän avioitui Vihdin Säästöpankin toimitusjohtajan Eiler Forsiuksen kanssa.

Saara Forsius oli Lotta Svärd -järjestön jäsen vuosina 1936–1944. Puheenjohtaja Fanni Luukkonen arvosti Forsiuksen toimintaa Pohjois-Uudenmaan lottapiirissä ja pyysi häntä vuonna 1938 keskusjohtokunnan tyttötyönneuvojaksi. Forsius toimi Pikkulotta- ja Tyttötyönneuvoja-lehtien toimitussihteerinä. Nuorisotyö oli Saara Forsiukselle tärkeää ja hän vaikutti merkittävästi Lotta Svärd -järjestön tyttötyön kehitykseen ja linjauksiin.

Sodan jälkeen Forsius toimi Suomen Naisten Huoltosäätiön hallituksen jäsenenä vuosina 1961–1984. Forsius toimi tilanomistajana, opettajana, toimittajana ja pankinjohtajana sekä vuosina 1954–1969 kokoomuksen kansanedustajana. Hän piti tärkeänä naisten yhteiskunnallisen aseman kehittämistä ja vaikutti mm. Kokoomuksen Naisten Liitossa sekä Euroopan Naisten Liitossa. Raittiusaate oli Forsiukselle läheinen. Hän oli Naisten Raittiuskeskuksen johtokunnassa, Pohjoismaisten Naisten Raittiusjärjestön puheenjohtaja ja Raittiuden Ystävien kunniajäsen.