Granström, Sara

Sara Granström syntyi Pirkkalassa 27.1.1918. Hän vietti nuoruutensa Hämeenlinnassa ja kävi Hämeenlinnan suomalaista yhteiskoulua. Sara oli mukana partiolaistoiminnassa.

Sara opiskeli 1930-luvun puolivälissä Helsingin yliopistossa ja suoritti ensin alemman oikeustutkinnon ja myöhemmin VM-tutkinnon. Opiskeluaikana hän oli mukana Hämäläisen osakunnan toiminnassa.

Vuonna 1937 Sara liittyi Lottajärjestön Helsingin piirin IX paikallisosaston muonitusjaostoon. Samana vuonna hän suoritti Lottajärjestön muonituskurssin ja väestönsuojelukurssin.

Sota-aikana Sara toimi Helsingin suojeluskuntapiirin ilmasuojelujoukoissa.

Sara Granström ehti työskennellä Pohjoismaiden Yhdyspankissa, Valtion tapaturmatoimistossa ja Kansaneläkelaitoksessa. Hän tuki muun muassa sotainvalidien järjestöjä, Pelastusarmeijaa ja Unicefia. 1950-luvulta lähtien hän harrasti kieliä, ulkomaanmatkoja ja historiaa.

Sara Granström menehtyi Helsingissä 13.11.2006