Hakaniemi, Ella

Ella Hakaniemi syntyi Tuusulassa 13.9.1893, josta hän muutti jo lapsena Poriin. Ella Hakaniemi oli Porin paikallisosaston perustajajäseniä ja kuului sen johtokuntaan aina vuoteen 1932 saakka. Hakaniemi palasi Porin paikallisyhdistyksen johtokuntaan viiden vuoden tauon jälkeen vuonna 1937. Paikallisyhdistyksessä Hakaniemi toimi suurimman osan ajasta muonituspäällikkönä ja välillä hän oli myös keräyspäällikkönä ja puheenjohtajana.

Lottatoiminnan alusta lähtien oli selvää, että pääosa koulutuksesta oli järjestettävä lähellä lottien kotipaikkakuntia. Vuonna 1937 Lottajärjestön palveluksessa toimi 22 neuvojaa, joista osa oli piirien palveluksessa. Neuvojat kiersivät pääasiassa pareittain ympäri Suomea pitämässä kursseja ja neuvontapäiviä. Ella Hakaniemi oli Lottajärjestön ensimmäinen piirineuvoja. Satakunnan piirin sihteerinä Hakaniemi toimi vuodesta 1926 eteenpäin ja piirin ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuodesta 1942 lähtien. Samalla hän toimi piirin muonituspäällikkönä ja oli mukana organisoimassa useita suurmuonituksia muun muassa vuonna 1930 järjestetyillä Ravanin leiripäivillä.

Kesällä 1939 oli Hakaniemi toimi Kannaksen linnoitustöiden muonitusjohtajana. Hän oli Kannaksen toimiston hoitajana lokakuun loppuun asti, jonka jälkeen hänen oli lähdettävä hoitamaan vakinaista tointaan Satakunnan suojeluskuntapiirissä. Ella Hakaniemi toimi muonituspäällikkö Maja Genetzin apuna organisoimassa toimintaa Keskusjohtokunnasta käsin, kun rajaseudun asukkaiden evakuointi aloitettiin kesäkuun lopulla vuonna 1941.

Hakaniemi toimi Keskusjohtokunnassa varamuonituspäällikkönä vuosina 1941-1944 ja kuului samalla Kankaanpään ja Sorjan lottaopistojen toimikuntiin.

Sotien jälkeen Ella Hakaniemi toimi konttoripäällikkönä Porissa. Hän kuului Suomen Naisten Huoltosäätiön hallitukseen vuosina 1944-1971. Hän oli myös mukana perustamassa Työmaahuolto Oy:tä ja kuului sen johtokuntaan vuonna 1945.