Häkkinen, Hilma

Hilma Loviisa Häkkinen (o.s. Kukko) syntyi 9.10.1903 Kuolemajärven Karjalainen –kylässä. Hän oli Iida Maria ja Emanuel Kukon vanhin lapsi. Hilma kävi kiertokoulua ja ehkä myöskin Karjalaisten kylään 1908 perustettua kansakoulua.  Pienviljelijäperheen tyttärenä Hilma oppi maatalouteen ja kodinhoitoon liittyvät työt kotonaan.  Hilma osallistui Marttojen järjestämille kursseille ja sai lisäoppia puutarhan ja kotitalouden tehtäviin, mikä antoi hyvät valmiudet toimia lottana muonitustyössä.

Karjalaisten kyläosaston lottien puheenjohtajana toimi osaston perustamisesta lähtien Elina Kukko, sitten Lahja Reinikainen ja viimeksi Laila Riski. Sodan aikana työtä jatkoi vähän aikaa Siviä Kukko (lähde: Kuolemajärvi –teos,  s. 503).

Sodan jälkeen Hilma Kukko avioitui uuskirkkolaisen Juho Häkkisen kanssa. He saivat asutustilan, jossa työskentelivät elämänsä loppuun saakka viljellen maata ja hoitaen kotieläimiään.

Hilma Häkkisen evakkotaival päättyi Perniössä 1.12.1970.