Hämäläinen, Hilkka

Hilkka Annikki Hämäläinen (os. Oijala) syntyi 14.8.1924 Orimattilassa.

Hilkka oli maanviljelijä Lauri Oijalan ja hänen vaimonsa Ainin tytär ja he asuivat Orimattilassa Heinämaan kylässä. Perheeseen kuului Hilkan ja hänen vanhempiensa lisäksi Hilkan kaksoisveli ja nuorempi sisko. Perheen elämänarvona oli ahkera työnteko aamusta iltaan ja Hilkkakin osallistui maataloustöihin pienestä pitäen. Maataloustöiden ohella Hilkka kävi kylän kansakoulua.

Hilkka liittyi lottajärjestöön vuonna 1941 ja valmistui 14.3.1942 Orimattilan paikallisosaston lääkintäjaoston jäseneksi. Hän toimi järjestössä sekä lääkintälottana että muonituslottana. Ensimmäinen tehtävä oli muonitus Orimattilassa suojeluskuntatalossa ja Järvenpäässä lääkintälottana varuskuntasairaalassa. Sodan aikana Hilkka toimi lääkintälottana kenttäsairaalassa Kivennavalla.

Sodan jälkeen hän meni naimisiin ylikersantti Olavi Hämäläisen kanssa ja perheeseen syntyi kuusi lasta. Hänen miehensä teki työtä karjanostajana ja perhe perusti myöhemmin myös leipomon. Olavi oli haavoittunut rintamalla ja oli haavoittumisen seurauksena sotainvalidi. Hilkka liittyi Lahdessa sotainvalidijärjestöön ja hän kuuluu myös lottaperinneyhdistykseen.