Jaakonmäki, Eeva

Eeva Kaarina Jaakonmäki (o.s. Riihimäki) syntyi Ylihärmässä 21.3.1921. Hän oli mukana pikkulottatoiminnassa muun muassa valmistamassa sotilaille lumipukuja, kutomassa sukkia ja lapasia sekä leipomassa.

Jaakonmäki liittyi vuonna 1941 Ylihärmän Lotta Svärd -yhdistykseen ja lottakomennuksen hän sai 14.2.1942. Lottakomennus vei Jaakonmäen Härmän asemalta junalla Ouluun, josta matka jatkui kuorma-autolla. Ensimmäinen sijoituspaikka oli Suvannossa, jossa Jaakonmäki toimi autokorjaamon (peiteluku 1178) muonituslottana. Suvannossa muonituslotat asuivat teltoissa ja telttaan oli sijoitettu myös heidän keittiönsä. Kesällä 1942 siirtyi korjaamo Haukiperään, Kiantajärven rannalle.

Syksyllä 1942 Jaakonmäki sai ensimmäisen viikon mittaisen kotiloman, ennen seuraavaan komennuspaikkaansa Vuonisiin siirtymistä. Vuonisista komennusmatka jatkui Uuksuun. Marraskuussa 1942 Jaakonmäki sai toisen viikon mittaisen kotiloman. Joulun hän vietti komennuksella Uuksussa.

Maaliskuussa 1943 Jaakonmäki sai lottakomennuksen Alavaisten asemakanttiiniin, jossa hän työskenteli seuraavan kesän. Syksyllä 1943 hän siirtyi Ahovoisten sahalle muonittamaan. Alkukesästä 1944 oli lähdettävä perääntymään venäläisten joukkojen tieltä Luumäelle. Luumäeltä Jaakonmäen matka jatkui Nuijamaalle, jossa hän toimi Laguksen kenttäsairaala 2:ssa lääkintälottana. Venäläiset pommittivat sairaalaa, vaikka punaiset ristit olivat näkyvästi esillä ja sairaala evakuoitiin Ensoon.

Syksyllä 1944 vei lottakomennus Jaakonmäen vielä pohjoiseen Pudasjärvelle ja Sodankylään. Molemmissa paikoissa Jaakonmäki toimi lääkintälottana. Kotiin Jaakonmäki palasi lottakomennukselta joulukuun alussa 1944.

Sodan jälkeen Eeva Jaakonmäki meni naimisiin ja toimi maatalon emäntänä.