Juvonen, Riitta

Riitta Sofia Juvonen (o.s. Turunen) syntyi 18.7.1931 Juvalla. Ennen sotavuosia Riitta ennätti aloittaa alakansakoulun ja yläkoulun. Sotien aikana hän liittyi Lotta Svärd järjestön Juvan paikallisosaston nuoriso-osastoon toimien pikkulottana lottien apuna muun muassa lähettitehtävissä, sidetarpeiden valmistuksessa ja keittiötöissä.

Sotien päätyttyä Riitta suoritti ripikoulun ja työharjoittelun 16-vuotiaana verotoimistossa, jossa hän työskenteli myös kesät. Riitta teki töitä myös pankissa, kunnes vuodesta 1953 alkaen hän siirtyi valtion palvelukseen. Tässä tehtävässä Riitta vietti yhtäjaksoisesti 40 vuotta.