Voit etsiä lottia toimialan mukaan klikkaamalla jaoston nimeä
tai koko verkkomuseosta haku-sivun kautta

  • All
  • Keräys- ja huoltojaosto
  • Lottagalleria E-H
  • Lääkintäjaosto
  • Muonitusjaosto
  • Organisaatio ja kunniajäsenet
  • Pikkulotat
  • Toimisto- ja viestijaosto
  • Varusjaosto

af Forselles, Jenny

Aktiivinen naisasianainen Jenny af Forselles kuului sortovuosina venäläistämistoimia vastustaneeseen aktivistinaisten naiskagaaliin ja oli mukana Lotta Svärd -järjestössä sen perustamisesta lähtien.

Eklöf, Hilda

Hilda Eklöf hoiti vuosina 1921-1934 Etelä-Hämeen lottapiirin puheenjohtajan tehtäviä.

Eljala, Elvi

Elvi Eljala kuului Lottajärjestön Helsinki VII paikallisosastoon. Eljala oli yksi Suomen ensimmäisistä naispuolisista varatuomareista.

Elo, Ilma

Ilma Elo toimi sodan aikana lottakouluttajana ja ennen talvisotaa ja sodan jälkeen kansakoulunopettajana.

Elomaa, Kaisu

Kaisu Elomaa kuului Lottajärjestön Hämeenlinnan paikallisosastoon. 1920-luvun lopulla Elomaa valittiin Etelä-Hämeen piirin muonitustoiminnan johtoon ja vuonna 1931 Lottajärjestön keskusjohtokuntaan.

Enqvist, Anna-Lisa

Anna-Lisa Enqvist työskenteli sota-aikana Kerttulin kouluun sijoitetulla sairasosastolla lääkintälotan tehtävissä.

Enroth, Raili

Raili Enroth oli sotavuosina Lottajärjestön tehtävissä Sääksmäellä.

Eronen, Klaudia

Klaudia (Laila) Eronen kuului Lottajärjestön Suistamon paikallisosastoon. Hän oli lottakomennuksella sotatoimialueella muun muassa hoitamassa lottakanttiinia.

Falkenberg, Liisa

Rouva Falkenberg valittiin 1930-luvun puolivälissä Lottajärjestön Kuopion maalaiskunnan paikallisosaston puheenjohtajan tehtäviin, joita hän hoitikin kymmenisen vuotta ansiokkaasti.

Fieandt, Karin

Karin Fieandt oli mukana perustamassa Lottajärjestön Helsinki VIII paikallisosastoa, jonka puheenjohtajana hän toimi.

Fontell, Salli

Salli Fontell toimi Helsingissä Lottajärjestön muonitusjaoston tehtävissä.

Forsbacka, Kerttu

Kerttu Forsbacka oli jatkosodan aikana lottakomennuksella muonittamassa Äänislinnassa, Uhtualla ja Juntusrannassa.

Forsius, Saara

Saara Forsius kehitti aktiivisesti Lottajärjestön tyttötyötä. Lisäksi hän oli Pikkulotta- ja Tyttötyönneuvoja-lehtien toimitussihteeri.

Forsström, Beda

Beda Forsström oli mukana perustamassa Riihimäen Lotta Svärd -paikallisyhdistystä, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana hänellä oli kunnia toimia.

Frilund, Salme

Salme Frilund liittyi vuonna 1935 pikkulottiiin ja antoi lottalupauksensa 17-vuotiaana. Tämän jälkeen hän toimi sotia-aikana muun muassa ilmavalvonnassa Keravalla ja toimistotehtävissä Äänislinnassa.

Genetz, Maja

Maja Genetz kehitti Lottajärjestön muonitusjaostopäällikkönä vuosina 1938-1944 järjestön muonitustoimintaa laajamittaiseksi liiketoiminnaksi.

Grahn, Judith

Judith Grahn toimi jatkosodan aikana kanslistin tehtävissä Suomenlinnassa ja Hangossa. Grahn menehtyi lottakomennuksella syyskuussa 1943.

Granström, Sara

Sara Granström kuului Lottajärjestön Helsinki IX paikallisosaston muonitusjaostoon. Sota-aikana hän toimi Helsingin suojeluskuntapiirin ilmasuojelujoukoissa.

Gripenberg, Ingrid

Ingrid Gripenberg oli mukana perustamassa Lottajärjestön Turku I paikallisosastoa. Hän toimi myös paikallisosaston ensimmäisenä puheenjohtajana.

Gummerus, Ines

Ines Gummerus kuului Lottajärjestön Kurkijoen paikallisosaston perustajajäseniin. Vuonna 1934 hänet palkattiin hoitamaan Lotta Svärd -lehden tilauksia ja Lottajärjestön keskusjohtokunnan arkistoa.

Gustafsson-Guster, Toini

Toini Gustafsson-Guster toimi lottajärjestössä lääkintälottana ja jo sotien aikana työskenteli hän myös siviilitoimessaan farmaseuttina/apteekkarina

Haapanen, Terttu

Terttu Haapanen toimi lottana lääkintä, -muonitus ja erilaisissa viestintätehtävissä Isosaaressa, Suomenlinnassa ja Santahaminassa. Hän vastaanotti muun muassa salasanomia ja poltti vihollisen kirjeitä.

Haapanen, Tyyne

Tyyne Haapanen kuului Lottajärjestön Helsinki VII:n paikallisosastoon. Helsingin lottapiirin piirijohtokuntaan hänet valittiin vuonna 1936.

Haarjärvi, Anna-Liisa (Ansa)

Ansa Haarjärvi liittyi maaliskuussa 1940 Lottajärjestöön, koska hän halusi olla mukana auttamassa. Etenkin pommitusten vuoksi tarvittiin seudulla paljon apua, esimerkiksi kahvituksen järjestämiseen kahdentoista oman pitäjän pojan sankarihautajaisiin.