Nordström, Helfrid

Helfrid Nordström f. Palin (f. 1927) var medlem i flicklottorna i Helsinge och tjänstgjorde vid luftbevakningen i Helsingfors.

Efter kriget avlade hon politices kandidat -examen och tjänstgjorde som barnskyddsinspektör i Helsingfors. Hon gifte sig med sjökapten Olof Nordström och avled 2016 i Pargas.

 

Helfrid Nordström o.s. Palin (s. 1927) liittyi pikkulottiin Helsingin pitäjässä. Sodan aikana hän toimi ilmavalvontatehtävissä Helsingissä.

Sodan jälkeen hän suoritti valtiotieteen kandidaatin tutkinnon ja toimi lastensuojelun tarkastajana Helsingissä. Hän meni naimisiin merikapteeni Olof Nordströmin kanssa ja kuoli vuonna 2016 Paraisilla.