Pellikka, Hilja

Hilja Siviä (Hili) Pellikka (o.s. Poutanen) syntyi vuonna 1911 Parikkalassa. Hän liittyi lottiin 29.4.1937 Valkjärvellä, Karjalan Kannaksella.

Hili Pellikka toimi lottatehtävissä ensin sotavankileirillä muonittajana. Sittemmin kun selvisi, että hän oli ammatiltaan merkonomi ja siten konekirjoitustaitoinen, hänet siirrettiin kenttäsairaalaan siitä vastuussa olevan lääkärin alaisuuteen. Konekirjoittajana hänen oli kirjoitettava kenttäsairaalalääkärin sanelusta ylös tiedot hoidettavina olevien haavoittuneiden sotilaiden tilasta ja hoidosta.

Lotta-ajan jälkeen hän toimi kirjanpitäjä-kassanhoitajana.

Lisäksi Hili Pellikka teki sodan ja lottatoiminnan loppumisen jälkeen koko elämänsä ajan vapaaehtoistyötä Sotainvaliidien Veljesliiton Naisjaostossa Oulussa. Ouluun hän oli päätynyt perheensä kanssa pitkän Karjalan Kannakselta alkaneen evakkotaipaleen jälkeen.

Hili Pellikka kuoli vuonna 2002.