Piiparinen, Eeva

Eeva Maria Piiparinen (o.s. Sonni) syntyi 29.6.1917 Parikkalassa räätälin tyttäreksi.

Perheessä oli kuusi lasta. Eeva Piiparinen toimi pankkivirkailijana ennen sodan syttymistä. Hän avioitui sota-aikaan v. 1943 sodissa taistelevan Johannes Piiparisen kanssa. Eeva toimi avioitumisen jälkeen pankkivirkailijana, kunnes hän aloitti maatalon työt. Sotien jälkeen maatalon emännän töiden ohessa hän edelleen teki sijaisuuksia sekä pankkivirkailijana että kansakoulun opettajana.

Eeva Piiparinen oli aktiivinen Parikkalan Lotta Svärd paikallisjärjestön toiminnassa. Hän oli v. 1939-1944 paikallisjärjestön johtokunnan jäsen. Vuosina 1939-1941 hän toimi keräys- ja kansliajaoston päällikkönä. Vuosina 1941-1944 Eeva Piiparinen toimi paikallisjärjestön rahastonhoitajana ja siinä toimessa hän koulutti kyläosastojen rahastonhoitajia tili- ja kirjanpidosta.

Eeva Piiparisen sodan ajan tehtävät olivat monenlaisia. Talvisodassa v.1939-1940 hän toimi ilmavalvontalottana Parikkalassa ja heinä-elokuun Savonlinnassa. Eeva Piiparinen toimi jaksoittain esikuntatehtävissä v. 1941 -1944. Tuona aikana hän toimi jaksoittain myös muonitus- ja kanttiinitehtävissä.

Eeva Piiparinen kuoli 15.11.1981. Hän sai rintamapalvelustunnuksen kuolemansa jälkeen.