Savolainen, Ester

Ester Savolainen syntyi 20.2.1894 Isojoella. Hän valmistui ylioppilaaksi Kuopion suomalaisesta yhteiskoulusta 1912. Hänestä tuli filosofian kandi 1920 ja filosofian maisteri 1923. Savolainen täydensi opintojaan ulkomaan matkoilla mm. Skandinavian maihin, Italiaan, Saksaan ja Sveitsiin.

Ester Savolainen toimi suomenkielen opettajana Värtsilän yhteiskoulussa, kunnes muutti Sortavalaan 1925. Siellä hän aloitti Sortavalan seminaarin johtajattarena sekä suomenkielen lehtorin viransijaisena. Hän luopui johtajattaren toimesta 1931 ja siirtyi vakinaiseksi suomenkielen lehtoriksi.

Lottauransa Ester Savolainen aloitti Parikkalassa 1921, mutta aktiivisemman toiminnan hän aloitti vasta Sortavalassa. Aluksi hänen lottatyöhönsä sisältyi valistustyö mm. puheita ja esitelmiä pitäen. Sitten hän alkoi yhä tiiviimmin olla mukana Sortavalan paikallisosaston ja erityisesti seminaarin kyläosaston toiminnassa. Vuonna 1934 Ester Savolainen valittiin Sortavalan piirin piirinjohtokuntaan. Hän toimi myös vuoteen 1939 saakka Sortavalan piirin tyttötyönjohtajana ja kuului valtakunnalliseen tyttötyönvaliokuntaan vuodesta 1934 lähtien. Sortavalan piiri lakkautettiin talvisodan jälkeen alueluovutusten vuoksi. Ester Savolainen toimi Sortavalan piirin lakkautettujen paikallisosastojen hoitokunnan puheenjohtajana 1940-42.

Jatkosodan aikana Itä-Karjala vallattiin takaisin, ja myös Sortavalan piiri aloitti toimintansa uudestaan 1942. Ester Savolaisesta tuli piirin puheenjohtaja ja hän jatkoi tehtävässä järjestön lakkauttamiseen asti 1944. Hän teki paljon työtä piirin toiminnan elvyttämiseksi.

Karjala oli Savolaisen suuri rakkaus, ja hän oli mukana monessa lottatoimiensa ohessa. Hän kuului Sortavalan kaupunginvaltuustoon vuodesta 1937, oli Raja-Karjalan säätiön hallituksessa vuodesta 1935, sekä myöhemmin Viipurin 1. keskuksessa ja henkisen huollon Karjalan aluetoimikunnassa. 1943 Hänet valittiin Lotta Svärdin keskusjohtokuntaan Karjalan edustajaksi.

Suomenkielen lehtorina hän luonnollisesti kirjoitti paljon, ja hänen kirjoitelmiaan suomenkielestä on julkaistu runsaasti. Hän kirjoitti myös aktiivisesti artikkeleita Lotta Svärd-lehteen sen perustamisesta lähtien.

Järjestön lakkautuksen jälkeen Savolainen oli jäsenenä Suomen Naisten Huoltosäätiön hallituksessa 1944-1967.