Solanne, Eevi

Eevi Solanne (aik. Spolander) syntyi vuonna 1897.

Solanne toimi Jyväskylän lottapiirin puheenjohtajana ja vuodesta 1930 alkaen Lotta Svärdin piirijohtokunnan jäsenenä. Vuonna 1934 Solanne kirjoitti Lotta Svärd- yhdistyksen Jyväskylän piirin historiikin. 1930-luvun lopulla hän toimi Laukaan osaston tyttötyön ohjaajana. Sodan aikana Solanne hoiti jälleen Keski-Suomen lottapiirin puheenjohtajuutta.

Lottatoimintansa lisäksi Solanne osallistui aktiivisesti kotikuntansa Laukaan kunnallisten lautakuntien työhön ja toimi osuuskaupan sekä -pankin hallintoelimissä. Hän oli mukana organisoimassa myös nuorisoseura- ja maatalouskerhotoimintaa sekä toimi Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.

Eevi Solanne menehtyi vuonna 1960.