Syvärannan toteutumatonta historiaa 1970-luvulta

Lottamuseo sijaitsee Syvärannan tontilla Tuusulassa. Syvärannassa toimi lottaopisto vuosina 1936-1944. Syvärannan päärakennus tuhoutui tulipalossa aprillipäivänä 1947. Tontti rakennuksineen kuului tuolloin lottien syksyllä 1944, ennen järjestön lakkautusta, perustamalle Suomen Naisten Huoltosäätiölle (nykyisin Lotta Svärd Säätiö).

Suomen Naisten Huoltosäätiö rakennutti tontille vuosina 1994-1995 uudisrakennuksen, Syvärannan Lottakodin. Lottakotia ei suunniteltu alun perin museoksi, vaan entisten lottien kohtauspaikaksi ja näyttelytilaksi. Syvärannan Lottakoti avattiin yleisölle 12.5.1996. Nimi muuttui vuonna 2000 Syvärannan Lottamuseoksi ja vuonna 2012 Lottamuseoksi.

Päätös lottakodin rakennuttamisesta Syvärantaan oli tehty vuonna 1994, jolloin Suomen Naisten Huoltosäätiö täytti 50 vuotta. Lottatyön arvostus oli 1990-luvun alussa uudessa nousussa. Entisillä lotilla oli suuri kokoontumisen ja muistelun tarve ja myös lottaperinteen keruuseen, vaalimiseen ja tutkimukseen tunnettiin lisääntyvää kiinnostusta. Suomen Naisten Huoltosäätiö halusi kantaa kortensa kekoon. Koska Suomen Naisten Huoltosäätiö oli myynyt 1970-luvun lopussa omistamansa yritykset Työmaahuolto Oy:n ja Ravintohuolto Oy:n, oli säätiöllä myös varoja lähteä toteuttamaan lottakotihanketta.

Suomen Naisten Huoltosäätiöllä oli 1970- ja 1980-luvuilla ollut muitakin suunnitelmia Syvärannan varalle. Vuonna 1972 oli tehty alustavia maankäyttösuunnitelmia lomahotellin rakentamiseksi Syvärantaan. Arkkitehtitoimisto Arktonilta oli tilattu lomahotellisuunnitelma. Arkkitehti Juhani Välkepinnan suunnitelmassa Syvärantaan olisi tullut useita tasakattoisia, kahdeksasta huoneesta koostuvia hotellirakennusyksiköitä.

Syvärannan lomahotellin puinen pienoismalli on tallella Lottamuseon kokoelmissa. Osa puustoa esittävistä tolpista on vuosien varrella irronnut alustasta, mutta muuten pienoismalli on ehjä. Se muistuttaa meitä Syvärannalle suunnitellusta vaihtoehtoisesta tulevaisuudesta aikana, jolloin Suomeen rakennettiin muitakin ”korpihotelli” -tyylisiä lomanviettopaikkoja.