Tietosuoja ja rekisteriseloste

Lottagalleria eli Lotta Svärd -järjestössä toimineiden rekisteri

Rekisterin pitäjä

Lottamuseo – Lotta Svärd Säätiö

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saija Ylitalo, Susanna Koski: verkkomuseo@lottamuseo.fi

Rekisterin nimi

Lottagalleria

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lottagalleria on palvelu, johon kerätään Lotta Svärd -järjestössä toimineiden henkilöiden tietoja.

Henkilötietoja kootaan verkkopalveluun ilmoitetuista henkilöistä ja heidän tietonsa asetetaan esille verkossa osana lakkautetun Lotta Svärd -järjestön entisistä jäsenistä koottua Lottagalleriaa. www.lottasvard.fi/nayttely/

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-Nimet
-Kuva
-Syntymäaika ja -paikka
-Kotipaikka
-Äidinkieli
-Perhesuhteet
-Ammatti
-Toiminta Lotta Svärd -järjestön jäsenenä
-Kuolinaika ja -paikka
-Lähde

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vapaaehtoisesti oma-aloitteisesti Lottagalleriaan ilmoittaneilta henkilöiltä. Ilmoittaja voi ilmoittaa omat tietonsa tai tuntemansa lotan tai pikkulotan tiedot Lottagalleriaan. Tämän lisäksi henkilögalleriaan on lisätty henkilötietoja Lottamuseon kokoelmiin kuuluvasta aineistosta, jossa täysi omistus- ja käyttöoikeus on siirretty Lottamuseolle. Henkilögalleriassa on käytetty aineistona jo painettuja lähteitä niin, että alkuperäisestä julkaisusta on aina näkyvissä lähdetieto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat palvelun kautta kaikkien saatavilla ja tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraavien tahojen käyttöön: museot, tutkimuslaitokset, tutkijat, Arkistolaitos.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tiedot ovat palvelun kautta saatavilla kaikista maista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokanta on palvelimella, johon on salasanoilla rajattu pääsy vain tietyillä henkilöillä. Fyysisestä palvelintilasta ja sen turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja JRFIX Monimerkkihuolto.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä tai heidän lähiomaisillaan on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna henkilöstörekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn tai tämän lähiomaisen vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä henkilörekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.