15. Keskeisin lottakirjallisuus

Lotta-aiheesta löytyy paljon kirjallisuutta. Lotista kirjoitettuja tietokirjoja ovat mm.:

– Lukkarinen Vilho: Suomen lotat (WSOY 1981)
– Pohls Maritta ja Latva-Äijö Annika: Lotta Svärd -Käytännön isänmaallisuutta (Otava 2009)
– Koskimies Airi ja Rafael: Suomen lotta (Weilin + Göös 1964)