3. Suomen viime sodissa menehtyneiden lottien määrä?

Menehtyneiden lottien lukumäärä oli noin 300, luku vaihtelee lähteestä riippuen. Kuolinsyitä olivat mm. kaatuminen rintamalla, komennuksella saatu sairaus ja tapaturma. Lottamuseon seinällä olevassa muistotaulussa todetaan, että sodissa menehtyi 302 lottaa. Airi ja Rafael Koskimiehen teoksessa ”Suomen lotta, katsaus lottajärjestön toimintaan” (1964) päädytään lukuun 292.

Vilho Lukkarisen teoksessa ”Suomen lotat” (1981) kerrotaan, että talvisodan aikana kuoli 64 lottaa suorittaessaan lottatehtävää, ja että jatkosodan päättyessä lukema oli 288. Sota-arkiston asiakirjoista, jotka sijaitsevat Kansallisarkistossa, käy ilmi, että vähän alle puolet kuolleista menehtyi komennuksella saatuun sairauteen.