Valkama, Kaisu

Kaisu Valkama syntyi Helsingissä 18.9.1912. Valkama kirjoitti ylioppilaaksi Mikkelin tyttölyseosta vuonna 1931 ja valmistui filosofian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1937.

Talvisodan aikana Kaisu Valkama toimi lääkintälottana sotasairaala 1:ssä Helsingissä sekä osallistui siviiliväestön evakuointiin, kun ensimmäiset pommitukset alkoivat Helsingissä.

Jatkosodan aikana Valkama työskenteli Lottajärjestön Keskusjohtokunnan kansliassa apulaissihteerinä sekä yhteyslottana Helsingissä, Janakkalassa ja Karjalan Kannaksella.

Sodan jälkeen Valkama työskenteli silloisen Tie- ja vesirakennushallituksen palveluksessa. Sotien jälkeiset vuosikymmenet olivat vahvaa järjestötoiminnan aikaa. Siihen aikaan alettiin luoda virkamiesten luottamusmiesjärjestelmää, jota Kaisu Valkama oli mukana alkuun panemassa. Hänestä tulikin lopulta koko Virkamiesliiton virkasuhteessa olevien työntekijöiden pääluottamusmies.

Kun 1960-luvulla alettiin kehittää yleistä väestönsuojelua, määrättiin Kaisu Valkama oman virastonsa ensiapujaoston johtajaksi. Hänen tehtävänään oli huolehtia suuren keskusviraston ja piirihallinnon noin 10 000 henkilön ensiapukoulutuksesta.

Valkama jäi eläkkeelle vuonna 1976, jolloin hänet kutsuttiin Tie-, ja ilmailuhallinnin (TVIL) henkilökuntaliiton kunniajäseneksi.

Kaisu Valkama menehtyi Vantaalla 29.9.1997.