Wallenius, Leena

Leena Wallenius syntyi 23.3.1924 Helsingissä.

Hän toimi 17-vuotiaana lukiolaisena jatkosodan ensimmäisenä kesänä Sysmässä ilmavalvontatehtävissä lottien apuna. Syksyllä hän liittyi Lotta Svärd-järjestöön. Kevätlukukaudella 1942 hän jatkoi koulunkäyntiään ja pääsi ylioppilaaksi. Kesäkuussa tuli komennus Kannakselle muonituslotaksi Vammelsuuhun ja sieltä edelleen Äänislinnan Lottahotelliin toimistolotaksi. Koska oli suuri puute tottuneista toimistotyötä tekevistä lotista, pääsi Leena Wallenius jo 18-vuotiaana sotatoimialueelle lottatyöhön.

Lukuvuoden 1942-1943 hän opiskeli Helsingin yliopistossa, minkä jälkeen hän sai kesäksi komennuksen toimistolotaksi ensin Kivennavan Raivolaan ja sieltä edelleen Valkjärvelle. Molemmissa paikoissa hän työskenteli 18:nnen Divisioonan huollon metsätaloustoimistossa yhteensä kolme kuukautta. Tämän jälkeen seurasi yliopisto-opiskelua lukuvuoden 1943-1944. Sen jälkeen tuli Leena Walleniuksen komennuspaikaksi 1.kesäkuuta alkaen hänen entinen divisioonansa, jonka esikunta oli siirtynyt Kannaksen Valkjärvelle. Täältä hän siirtyi yksikkönsä mukana taaksepäin venäläisten 9. kesäkuuta alkaneen suurhyökkäyksen jälkeen. Tämän jälkeen Leena Wallenius työskenteli lähes kaksi kuukautta Joutsenossa. Rintamalotta-ajaksi tuli näin ollen noin yhdeksän kuukautta.

Leena Wallenius valmistui vuonna 1948 Helsingin yliopistosta filosofian kandidaatiksi ja sai filosofian maisterin arvon vuonna 1952 ja M.A.-arvon Yhdysvalloissa vuonna 1953. Hän työskenteli eläkkeelle lähtöönsä, vuoteen 1985 asti, toimittajana ja kustannustoimittajana.

 

Lähde: Rautio, May-Bee: Opi rakastamaan maatasi ja kansaasi – Rintamalottien elämää.