Etälukupiiri: Kenttäharmaita naisia

Tule keskustelemaan Irja Virtasen kirjaa Kenttäharmaita naisia! Kenttäharmaita naisia -teos toi kaivatun naisnäkökulman jatkosotaan. Kirja sai ilmestyessään ristiriitaisen vastaanoton. Sitä kehuttiin hyvänä kuvauksena lottien tehtävistä, mutta sen realistista lottakuvaa kritisoitiin. Kuten Virtanen itse, myös hänen romaaninsa päähenkilö Ulla toimii radistilottana. Omiin kokemuksiinsa nojaten Virtanen kirjoittaa sodasta lotan silmin. Ylevät aatteet joutuvat koetukselle sodan raadollisuuden edessä.…