Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin pitäjä

Lotta Svärd Säätiö / Lottamuseo
Y-tunnus 0215295-6
Mannerheimintie 93 A
00270 Helsinki

p. 09 477 028

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Susanna Koski / Lottamuseo
Rantatie 39
04310 Tuusula

miia-susanna.koski@lottasaatio.fi

p. 09 274 1077

Rekisterin nimi

Lotta Svärd 100 -verkkosivuston- ja Lottagallerian asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä kiitoksia/tervehdyksiä lakkautetussa lottajärjestössä palvelleille naisille ja kerätä lottien sekä pikkulottien henkilöesittelyitä sähköiselle alustalle Lottagalleriaan. Tietoja voidaan käyttää verkkosivuston toiminnan kehittämiseen. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi

Sähköpostiosoite
Lisäksi tallennetaan käyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen käyttöaika (päivämäärä ja kellonaika)

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Tietojen luovutus

Tietoja ei siirretä tai luovuteta verkkosivuston ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta. Rekisteri sijaitsee salasanoilla suojatussa pilvipalvelussa, Euroopan sisällä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi