Lotta Svärd Säätiö

Lotta Svärd Säätiö on lottajärjestön huolto- ja avustustyön perillinen. Säätiön toimintaa ohjaavat lakkautetussa lottajärjestössä aikoinaan palvelleiden naisten laatimat säännöt ja säätiölaki. Säätiön sääntöjen mukaisesti toiminta ei ole määräaikaista vaan jatkuu tulevaisuudessa.

Vuosina 1921-1944 toiminut lottajärjestö oli naisten vapaaehtoinen, aseeton maanpuolustusjärjestö. Järjestö lakkautettiin Moskovan välirauhansopimuksen nojalla 1944. Huolto- ja avustustyötä kuitenkin jatkettiin Suomen Naisten Huoltosäätiön nimissä ja vuonna 2004 Suomen Naisten Huoltosäätiön nimi muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi.

Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä huolto- ja avustustyön parissa, tukemalla naisten koulutusta kriisitilanteiden varalle ja ylläpitämällä Lottamuseota.  

Kuntoutuksia ja avustuksia

Lotta Svärd Säätiön toiminnan ytimessä on lottien ja pikkulottien kuntouttaminen sekä avustaminen. Vuosittain kuntoutuksiin- ja avustuksiin käytetään noin 3,5 miljoonaa euroa.

Sotien jälkeen Suomen Naisten Huoltosäätiö kartutti varojaan perustamalla sodasta palaavien lottien työllistämiseksi liikeyrityksiä. Liikeyritysten tuotoilla ja myöhemmin liiketoiminnan myymisellä Lotta Svärd Säätiö on rahoittanut huolto- ja avustustoimintaansa.

Säätiöllä on vuokra-asuntoja Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa. Vuokraustoiminnasta saadut tulot ovat omalta osaltaan mahdollistaneet sen, että Lotta Svärd Säätiö on voinut keskeytyksettä jatkaa tärkeintä tehtäväänsä lottien ja pikkulottien tukemista. Tulevaisuudessa Lotta Svärd Säätiö tulee avustamaan erilaisia kriisejä kohdanneita perheitä, naisia ja lapsia.